Pointer1 Login


 SPONSOR


Blueyellow hosting


 LINK PARTNERS
nieuws gepost door wietse op 21-01-2004
Omschrijving: hier hoort een beschrijving te staan van het script
Cijfer: 3.64
Geef zelf een cijfer:

Het script
0   Create table nieuws
1  id int (10) NOT NULL auto_increment
2  datum varchar (20) NOT NULL
3  naam varchar (32) NOT NULL
4  titel varchar (100) NOT NULL
5  bericht text NOT NULL
6  ip varchar (20) NOT NULL
7  
8  Primary key (id)
9  
10  .::.nieuws.php.::.
11  
12  <?php
13  
include ("config.php");
14  echo 
"<b>Nieuws</b><br><br>";
15  
16  
$result mysql_query("SELECT * FROM nieuws ORDER BY id DESC LIMIT 5");
17  while (
$info mysql_fetch_object($result)){
18  
19  
$tit $info->titel;
20  
$name $info->naam;
21  
$date $info->datum;
22  
$berich $info->bericht;
23  
24  echo 
"<table width='400'>
25          <tr><td width='100'><b>Datum:</b></td><td>"
.$date."</td></tr>
26          <tr><td width='100'><b>Titel:</b></td><td>"
.$tit."</td></tr>
27          <tr><td width='100'><b>Naam:</b></td><td>"
.$name."</td></tr>
28          <tr><td width='100'><b>Bericht:</b></td><td>"
.$berich."</td></tr></table><br>";
29      }
30  
31  
?>
32  

33  .::.toevoegen.php.::.
34  
35  <?php  
36  
include ("config.php"); 
37  if (
$_POST['submit']){ 
38  
$naam $_POST['naam']; 
39  
$titel $_POST['titel']; 
40  
$bericht $_POST['bericht']; 
41  if (empty(
$naam)){ 
42  echo 
"Vul een naam in AUB, Klik <a href=\"toevoegen.php\">hier</a> om terug tekeren naar het formulier"
43  
44  elseif (empty(
$titel)){ 
45  echo 
"Vul een titel in AUB, Klik <a href=\"toevoegen.php\">hier</a> om terug tekeren naar het formulier"
46  
47  elseif (empty(
$bericht)){ 
48  echo 
"Vul een bericht in AUB, Klik <a href=\"toevoegen.php\">hier</a> om terug tekeren naar het formulier"
49  
50  else{ 
51  
$bericht nl2br($bericht); 
52  
$i ="INSERT INTO nieuws (id,datum,naam,titel,bericht,ip) 
53  VALUES ('"
.id.", ".$datum.", ".$naam.", ".$titel.", ".$bericht.", ".$ip."')"
54  
mysql_query($i) or die (mysql_error()); 
55         
56  echo 
"De volgende gegevens zijn toegevoegd:<br><br><br> 
57        <table width='200'><tr><td>Titel:</td><td>
$titel</td></tr> 
58                     <tr><td>Datum:</td><td>
$datum</td></tr> 
59                     <tr><td>Naam:</td><td>
$naam</td></tr> 
60                     <tr><td>Bericht:</td><td>
$bericht</td></tr></table><br>"
61  echo 
"De gevens zijn van uit het volgende IP nummer toegevoegd: $ip"
62  
63  
64  else 
65  
66  echo 
"<form method='post' action='".toevoegen.php."'> 
67  <table width='400'> 
68  <tr><td>Naam:</td><td><input type='text' name='naam'></td></tr> 
69  <tr><td>Titel:</td><td><input type='text' name='titel'></td></tr> 
70  <tr><td>Bericht:</td><td><textarea name='bericht'></textarea></td></tr> 
71  <tr><td><input type='submit' value='voegtoe' name='submit'></td></tr></table></form>"

72  
73  
?>
74  

75  .::.edit.php.::.
76  
77  <?php
78  
include ("config.php");
79  
80  echo 
"<form method='post' action='edit_n.php'>
81          <table width='400'>
82              <tr><td>ID:</td><td><input type='text' name='ida'></td></tr>
83              <tr><td><input type='submit' name='submit' value='Pas aan'></td></tr></tale></form>"
;
84  
85  
?>
86  

87  .::.edit_n.php.::.
88  
89  <?php
90  
include ("config.php");
91  
92  
93  
$id $_POST['ida'];
94  
95  
$sql "SELECT * FROM nieuws WHERE id='$id'";
96  
$query mysql_query($sql) or die (mysql_error());
97  while(
$info mysql_fetch_object($query)){
98  
99  
$tit $info->titel;
100  
$name $info->naam;
101  
$date $info->datum;
102  
$berich $info->bericht;
103  
104  echo 
"<form method='post' action='edit_nn.php'>
105          <table width='400'>
106              <tr><td>ID:</td><td><input type='text' readonly name='id'value="
.$id."><br></td></tr>
107              <tr><td>Datum:</td><td><input type='text' readonly value="
.$date."><br></td></tr>
108              <tr><td>Naam:</td><td><input type='text' name='naam' value="
.$name."><br></td></tr>
109              <tr><td>Titel:</td><td><input type='text' name='titel' value="
.$tit."><br></td></tr>
110              <tr><td>Bericht:</td><td><textarea name='bericht'cols='50'rows='10'>"
.$berich."</textarea><br></td></tr>
111              <tr><td><input type='submit' name='submit' value='Pas aan'></td></tr></table></form>"
;
112      }
113  
?>
114  

115  .::.edit_nn.php.::.
116  
117  <?php
118  
include ("config.php");
119  
120  
$id $_POST['id'];
121  
$naam $_POST['naam'];
122  
$titel $_POST['titel'];
123  
$bericht $_POST['bericht'];
124  
125  
$bericht nl2br($bericht);
126  
$sap "UPDATE nieuws SET naam='$naam', titel='$title', bericht='$bericht', ip='$ip', datum='$datum' WHERE id='$id'";
127              
mysql_query($sap) or die (mysql_error());
128  echo 
"<b>Nieuws veranderd</b><br><br>";
129  echo 
"<table width='400'>
130          <tr><td>ID:</td><td>
$id</td></tr>
131          <tr><td>Naam:</td><td>
$naam</td></tr>
132          <tr><td>Datum:</td><td>
$datum</td></tr>
133          <tr><td>Titel:</td><td>
$titel</td></tr>
134          <tr><td>Bericht:</td><td>
$bericht</td></tr></table><br><br>";
135  echo 
"Het nieuws is veranderd door het volgende IP adres: $ip";
136  
?>
137  

138  .::.verwijder.php.::.
139  
140  <?php 
141  
include ("config.php"); 
142   
143  
$ti $_POST['ti']; 
144  if (
$_POST['submit']) 
145  
146  if (!empty(
$ti)) 
147  
148  
mysql_query("DELETE FROM nieuws WHERE titel = '$ti'") or die (mysql_error()); 
149  echo 
"Nieuws met het volgende nieuws verwijderd: $ti"
150  
151  else 
152  
153  echo 
"Vul een Titel nummer in, Klik <a href='java script:history.back(-1)'>hier</a> om terug tekeren naar het formulier"
154  
155  
156  else 
157  
158  echo 
"<form method='post' action='verwijder.php'> 
159  <table width='400'> 
160  <tr><td>Titel:</td><td><input type='text' name='ti'></td></tr> 
161  <tr><td><input type='submit' name='submit' value='verwijder'></table></form>"

162  
163  
?>
164  

165  ik hoop dat iemand er iets aan heeft zou leuk zijn.
166  Bugs melden via mail of forum ben namelijk dag en  nacht online hou niet in dat ik ook achter mijn computer zit :-)
 pointer2 Actieve topics
Ga naar forum
     Nieuws
     Toplist
     Contact
     Forum
     Links

 Copyright ® Design-web.nl 2003-2019