Pointer1 Login


 SPONSOR


Blueyellow hosting


 LINK PARTNERS
profiel gepost door wietse op 27-03-2004
Omschrijving: hier hoort een beschrijving te staan van het script
Cijfer: 6.46
Geef zelf een cijfer:

Het script
0   .:: index.php ::. 
1  
2  <? 
3  session_start
(); 
4  include(
"connect.php"); 
5  include(
"functions.php"); 
6  
7  
//Deze functies worden uit functions.php gehaalt // 
8  
HtmlStart(); 
9  
10  
Menu(); 
11  
// Wanneer je niet ingelogd bent geeft hij dat aan (Je bent niet ingelogd) // 
12  
if(!isset($_SESSION['logged'])) 
13  
14      echo 
"<br><br>Je bent niet ingelogd "
15  
16  else 
17  
18      echo 
"<br><br>Welkom : ".$_SESSION['username'].""
19  
20  
21  
HtmlEnd(); 
22  
23  
?> 
24  
25  .:: connect.php ::. 
26  
27  <?php 
28  
29  $host 
'localhost';// In de meeste gevallen LOCALHOST 
30  
$user 'root'// Username van je db in vullen 
31  
$pass ''// Password van de db in vullen 
32  
$data 'members_systeem'// Database die je moet aanmaken 
33  
34  
mysql_connect($host,$user,$pass) or die(mysql_errno() . ": " mysql_error()); 
35  
mysql_select_db($data) or die(mysql_errno() . ": " mysql_error()); 
36  
37  
?> 
38  
39  .:: functions.php ::. 
40  
41  <?php 
42  
include ("connect.php"); 
43  
44  function 
HtmlStart() 
45  
46  
47      echo 
"<html>"
48      echo 
"<head>"
49      echo 
"<title>Members Systeem made by Kejzer.nl</title>"
50      echo 
"</head>"
51      echo 
"<body>"
52       
53       
54  
55  
56  function 
HtmlEnd() 
57  
58  
59      echo 
"</body>"
60      echo 
"</html>"
61       
62  
63  
64  
//de function menu scheelt een hoop geschrijf per pafina :P lal // 
65  
function Menu() 
66  
67  
68      echo 
"<a href=\"index.php\">Home</a> | "
69      echo 
"<a href=\"beveiligd.php\">Beveiligd</a> | "
70      echo 
"<a href=\"login.php\">Login</a> | "
71      echo 
"<a href=\"aanmelden.php\">Aanmelden</a> | "
72      echo 
"<a href=\"leden.php\">Leden</a> | "
73      echo 
"<a href=\"logout.php\">Uitloggen</a> | "
74       
75  
76  
77  
//Funcion om te controleren of je ook daad werkelijk bent ingelogd // 
78  //Wanneer je niet bent ingelogd paarst hij je gelijk door naar login.php // 
79  
function CheckLogin() 
80  
81  
82  if(!isset(
$_SESSION['logged'])) 
83  
84      
header("location: login.php"); 
85  
86  else 
87  
88      echo 
"<br><br>Welkom : ".$_SESSION['username'].""
89  
90  
91  
92  
?> 
93  
94  .:: aanmelden.php ::. 
95  
96  <?php 
97  
include ("connect.php"); 
98  include (
"functions.php"); 
99  
100  
HtmlStart(); 
101  
102  
Menu(); 
103  
104  
105  if(isset(
$_POST['resize'])) 
106  
107  
108  
// $upload_dir is de var voor de map waar de avatar in komt te staan // 
109  // $avatar is de var waar de naam van het plaatje in komt te staan// 
110  // $type is de var van het soort type file het mag zijn  zie je in de if-statment meer over // 
111  
$upload_dir $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/avatar/"
112  
$avatar     $_FILES['upload']['name']; 
113  
$type         $_FILES['upload']['type']; 
114  
115  
116  
117  
//hier de if-statment van de $type var alleen jpeg en of pjpeg is mogelijk // 
118  
if ($_FILES['upload']['type'] == "image/jpeg" $_FILES['upload']['type'] == "image/pjpeg"
119  
120     echo 
"Juiste extentie: ".$avatar."<br />"
121  
122  else 
123  
124     exit( 
"Sorry alleen <b>JPEG</b> is mogelijk<br>"); 
125  
126  
127  
//verplaats de foto naar de juiste map en plaats de URL in de db // 
128  //Wanneer er geen plaatje is gesellecteerd dan wordt nix aangemeld // 
129  
if (move_uploaded_file($_FILES['upload']['tmp_name'], $upload_dir $_FILES['upload']['name'])) 
130  
131      echo 
"avatar goed geupload<br />"
132  
133  else 
134  
135      echo 
" avatar niet upgeload"
136  
137  
//controleren of alle velden wel zijn ingevuld // 
138      
if(empty($naam)) 
139      { 
140          echo 
"<br>Vul een naam in<br>"
141      } 
142      elseif(empty(
$anaam)) 
143      { 
144          echo 
"Vul een achternaam in<br>"
145      } 
146      elseif(empty(
$adres)) 
147      { 
148          echo 
"Vul een adres in<br>"
149      } 
150      elseif(empty(
$wplaats)) 
151      { 
152          echo 
"Vul een woonplaats in<br>"
153      } 
154      elseif(empty(
$email)) 
155      { 
156          echo 
"Vul een E-mail adres in<br>"
157      } 
158      elseif(empty(
$username)) 
159      { 
160          echo 
"Vul een username in <br>"
161      } 
162      elseif(empty(
$password)) 
163      { 
164          echo 
"Vul een password in<br>"
165      } 
166  
//de query waar uit eindelijk de gegevens mee worden ingevoerd in de db // 
167      
$sql " INSERT INTO `gebruikers` (`naam`, `tvoegsels`, `anaam`, `adres`, `wplaats`, `email`, `username`, `password`, `avatar`) 
168              VALUES ('"
.$_POST['naam']."', '".$_POST['tvoegsels']."', '".$_POST['anaam']."', '".$_POST['adres']."', '".$_POST['wplaats']."', 
169                      '"
.addslashes($_POST['email'])."', '".addslashes($_POST['username'])."', 
170                      '"
.md5($_POST['password'])."', '".$avatar."')"
171                       
172                      
mysql_query($sql) or die(mysql_errno() . ": " mysql_error()); 
173                       
174                      echo 
" Correct toegevoegd klik <a href=\"index.php\">hier</a> om terug te keren "
175                       
176  
177  
// Wanneer het niet in gevoerd wordt in de db's dan een leeg formulier // 
178  
else 
179  
180  
181                       
182                      echo 
"<form enctype='multipart/form-data' method='post' action='aanmelden.php'> 
183                                      <table> 
184                                      <tr> 
185                                      <td><b>Aanmelden</b><br><br></td> 
186                                      </tr> 
187                                      <tr> 
188                                      <td>Naam:</td> 
189                                      <td><input type='text' name='naam'></td> 
190                                      </tr> 
191                                      <tr> 
192                                      <td>T-voegsels:</td> 
193                                      <td><input type='text' name='tvoegsels'></td> 
194                                      </tr> 
195                                      <tr> 
196                                      <td>Achternaam:</td> 
197                                      <td><input type='text' name='anaam'></td> 
198                                      </tr> 
199                                      <tr> 
200                                      <td>Adres:</td> 
201                                      <td><input type='text' name='adres'></td> 
202                                      </tr> 
203                                      <tr> 
204                                      <td>Woonplaats:</td> 
205                                      <td><input type='text' name='wplaats'></td> 
206                                      </tr> 
207                                      <tr> 
208                                      <td>E-mail:</td> 
209                                      <td><input type='text' name='email'></td> 
210                                      </tr> 
211                                      </table><br><br> 
212                                       
213                                      <table> 
214                                      <tr> 
215                                      <td>Naam:</td> 
216                                      <td><input type='text' name='username'></td> 
217                                      </tr> 
218                                      <tr> 
219                                      <td>Paswoord:</td> 
220                                      <td><input type='password' name='password'></td> 
221                                      </tr> 
222                                      <td>Avatar:</td> 
223                                      <td><input type='hidden' name='MAX_FILE_SIZE' value='102400'> 
224                                      <input type='file' name='upload'> </td></tr><tr> 
225                                      <td> 
226                                      <input type='submit' name='resize' value='Aanmelden'></td> 
227                                      </tr> 
228                                      </table> 
229                                      </form>"

230                                       
231  
232  
233  
HtmlEnd(); 
234  
235  
?> 
236  
237  .:: login.php ::. 
238  
239  <?php 
240  session_start
(); 
241  include (
"connect.php"); 
242  include (
"functions.php"); 
243  
244  
HtmlStart(); 
245  
246  
Menu(); 
247  
// 
248  
if(isset($_POST['submit'])) 
249  
250  
251  
// Query om te controleren of de juiste gegevens die ingevoerd zijn of ze ook daadwerkelijk in de DB staan // 
252      
$sql "SELECT * FROM `gebruikers` WHERE `username` = '".addslashes($_POST['username'])."' 
253           AND `password` = '"
.md5($_POST['password'])."'"
254               
255          
$info mysql_query($sql) or die(mysql_errno() . ": " mysql_error()); 
256           
257          
//Als de gegevens kloppen wordt alles in SESSIONS gezet en wordt je door gepaast naar index.php // 
258          //A;s de gegevens niet klopen wordt je gelijk opnieuw naar de login terug gepaast // 
259          
if (mysql_fetch_assoc($info) > 1
260          { 
261            
262          
$gebruikersnaam $_POST["username"]; 
263          
$paswoord md5($_POST["password"]); 
264           
265          
$_SESSION["username"] = $username
266          
$_SESSION['password'] = $password
267          
$_SESSION['logged'] = 'true'
268                
269              
header ("location: index.php");     
270               
271          } 
272            else 
273          { 
274           
275              
header ("location: login.php"); 
276               
277          } 
278           
279  
280        } 
281        else 
282        { 
283         
//Wanneer je niet ingelogd bent geeft hij een leeg formulier aan // 
284              
echo "<form method='post' action='login.php'> 
285                    <table> 
286                    <tr> 
287                    <td><input type='hidden' name='submit' value='1'></td> 
288                    </tr> 
289                    <tr> 
290                    <td>Username:</td> 
291                    <td><input type='text' name='username'></td> 
292                    </tr> 
293                    <tr> 
294                    <td>Password:</td> 
295                    <td><input type='password' name='password'></td> 
296                    </tr> 
297                    <tr> 
298                    <td><input type='submit' name='submit' value='Login'></td> 
299                    </tr> 
300                    </table> 
301                    </form>"

302                      
303           } 
304  
305  
HtmlEnd();          
306  
?> 
307  
308  .:: beveiligd.php ::. 
309  
310  <?php 
311  session_start
(); 
312  
313  include (
"connect.php"); 
314  include (
"functions.php"); 
315  
//Functions worden uit functions.php gehaalt // 
316  
HtmlStart(); 
317  
318  
Menu(); 
319  
320  
CheckLogin(); 
321  
322  
323  
HtmlEnd(); 
324  
325  
?> 
326  
327  .:: leden.php ::. 
328  
329  <?php 
330  
include ("connect.php"); 
331  include (
"functions.php"); 
332  
333  
HtmlStart(); 
334  
335  
Menu(); 
336  
337  
// Query om alle leden uit de db te laten zien op id georderd een link gemaakt van de username als je daar op klik // 
338  //paast hij je door naar de juist gegevens van die username (leden_id.php) // 
339  
$sql "SELECT * FROM `gebruikers` ORDER BY `id`"
340          
$info mysql_query($sql) or die (mysql_error()); 
341          while (
$geg mysql_fetch_assoc($info)) 
342          { 
343           
344              echo 
"<br><br><a href=\"leden_id.php?username=".$geg['username']."\">".$geg['username']."</a>"
345               
346          } 
347  
348  
HtmlEnd(); 
349  
350  
?> 
351  
352  .:: leden_id.php ::. 
353  
354  <?php 
355  session_start
(); 
356  include(
"connect.php"); 
357  include(
"functions.php"); 
358  
359  
360  
361  
HtmlStart(); 
362  
363  
Menu(); 
364  
365  
366  
367          
$sql "SELECT `*` FROM `gebruikers`  WHERE `username` = '".$_GET['username']."'";   
368          
$info =mysql_query($sql) or die (mysql_error()); 
369          while (
$geg mysql_fetch_assoc($info)) 
370          { 
371           
372              echo 
" <br><br>Username:".$geg['username']."<br><br> 
373                      Naam:"
.$geg['naam']."<br> 
374                      Achternaam: "
.$geg['anaam']."<br> 
375                      Woonplaats: "
.$geg['wplaats']."<br> 
376                      E-mail: "
.$geg['email']." <br><br> 
377                      Photo: <img src=\"avatar/"
.$geg['avatar']."\"> "
378               
379          } 
380       
381  
HtmlEnd(); 
382  
?> 
383  
384  .:: logout.php ::. 
385  
386  <? 
387  
include ("functions.php"); 
388  
389  
Menu(); 
390  
391  echo 
"<br /><br />"
392  
393  
session_start(); 
394  
session_unset(); 
395  
session_destroy(); 
396  
397  echo 
"Je bent netjes uitgelogd klik  <a href=\"index.php\">hier</a>om terug te keren naar de index"
398  
399  
?> 
400  
401  .:: install.php ::. 
402  
403  <?php 
404  
include ("connect.php"); 
405  
406  
$query ="CREATE TABLE `gebruikers` (     
407  `id` int(11) DEFAULT '0' NOT NULL auto_increment,     
408  `naam` varchar(25) NOT NULL,     
409  `tvoegsels` varchar(15) NOT NULL,     
410  `anaam` varchar(50) NOT NULL,     
411  `adres` varchar(50) NOT NULL,     
412  `wplaats` varchar(50) NOT NULL, 
413  `email` varchar(50) NOT NULL, 
414  `username` varchar(25) NOT NULL, 
415  `password` varchar(32) NOT NULL, 
416  `avatar` varchar(255) NOT NULL, 
417  PRIMARY KEY (id))"
;     
418       
419  if(
mysql_query($query) == FALSE
420  
421      echo 
"DB aanmaken mislukt"
422  
423  else 
424  
425      echo 
"DB is correct aangemaakt, verwijder de install.php<br> 
426            Klik [<a href=\"index.php\">hier</a>] om naar de index te gaan"
;     
427  
428  
429  
?> 
430  
431  
432  alles spreek voor zich ff een map met de naam avatar aanmaken en chmod 777 geven.
433  
434  Install.php draaien en de tabel wordt automatische voor je aangemaakt. Vergeet niet de db aan te maken mebers_systeem en als je een andere db gaat gebruiken moet je dat veranderen in de connect.php.
435  
436  Voor vragen en of opbouwende critiek met de nadruk op opbouwend dus geen critiek over hoe slecht het script wel niet is maar wat ik er aan moet veranderen en waarom en hoe daar kan ik veel meer mee. mail me maar. 
 pointer2 Actieve topics
Ga naar forum
     Nieuws
     Toplist
     Contact
     Forum
     Links

 Copyright ® Design-web.nl 2003-2019