Pointer1 Login


 SPONSOR


Blueyellow hosting


 LINK PARTNERS
Gastenboek gepost door Ide op 08-06-2004
Omschrijving: hier hoort een beschrijving te staan van het script
Cijfer: 5.65
Geef zelf een cijfer:

Het script
0   //simpel gastenboek dat werkt met 
1  //$_POST en een .dat bestand
2  
3  ---lees.php---
4  
5  <html>
6  
7  <head>
8  <title>Gastenboek</title>
9  </head>
10  
11  <body text="black" link="#990000" alink="#990000" vlink="#990000"> 
12  
13  <center>
14  
15  <h2>Gastenboek</h2>
16  
17  <table width="60%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
18  
19  <tr><td bgcolor="#14a139" valign="middle"><b><font color="white"><a href="schrijf.php">Klik Hier</a> om het gastenboek te tekenen</b></td></tr>
20  
21  <?php
22  
23  
echo("<center>");
24  
25  include(
"gegevens.dat");
26  
27  
?>
28  

29  <tr border=1 bordercolor=#14a139><td bgcolor=#14a139>&nbsp</td></tr>    
30  
31  </body>
32  
33  </html>
34  
35  ---schrijf.php---
36  
37  <html>
38  
39  <head>
40  <title>Gastenboek</title>
41  </head>
42  
43  <body text="black" link="#990000" alink="#990000" vlink="#990000">
44  
45  <center>
46  
47  <h2>Gastenboek Erasmiaans</h2>
48  
49  <a href="lees.php">Bekijk de berichten</a>
50  
51  <form name="gastenboek" method="post" action="doorstuur.php">
52  
53  <table width"60%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" bordercolor="#14a139">
54  
55     <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
56                  <td width="28%"> 
57                    <div align="right"><font face="verdana" size="2">*Naam 
58                      : </font></div>
59                  </td>
60                  <td width="72%"> 
61                    <input type="text" name="naam" size="30" maxlength="70">
62                  </td>
63                </tr>
64                <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
65                  <td width="28%"> 
66                    <div align="right"><font face="verdana" size="2">Email 
67                      : </font></div>
68                  </td>
69                  <td width="72%"> 
70                    <input type="text" name="mail" size="30" maxlength="100">
71                  </td>
72                </tr>
73                <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
74                  <td width="28%"> 
75                    <div align="right"><font face="verdana" size="2">Homepage 
76                      : </font></div>
77              <td width="72%"> 
78                    <input type="text" name="site" size="30" maxlength="100">
79                  </td>
80                </tr>
81  <input type="hidden" name="waar">
82  <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
83                  <td valign="top" width="28%"> 
84                    <div align="right"><font face="verdana" size="2">*Bericht 
85                      : </font></div>
86                  </td>
87                  <td width="72%"> 
88                    <textarea name="bericht" cols="40" rows="7" wrap="VIRTUAL"></textarea><BR><font size=1 FACE="verdana">* Verplicht om in te vullen</font>
89                  </td>
90                </tr>
91                <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
92                  <td colspan="2"> 
93                    <div align="center"><font face="verdana" size="3"> 
94                      <font size="2">
95                      <input type="submit" name=submit value="Toevoegen">
96                      <input type="reset" value="Invoer wissen">
97                      <input type="button" value="Terug" onClick="javascript:history.back">
98                      </font></font></div>
99                  </td>
100                </tr>
101  
102  </table>
103  
104  </form>
105  
106  </center>
107  
108  </body>
109  
110  </html>
111  
112  ---doorstuur.php---
113  
114  <html>
115  
116  <head>
117  <title>Gastenboek</title>
118  
119  <script language="javascript">
120  
121  function tijd() 
122  
123  setTimeout("lees()", 2000) 
124  
125  function lees() 
126  
127  document.location=("lees.php")
128  
129  
130  </script>
131  
132  
133  <?php
134  
135  
if(empty($_POST['naam']) || empty($_POST['bericht'])) {
136  
137      echo(
"<h2>Gastenboek</h2><hr>");
138      echo(
"Je hebt je naam of bericht niet ingevuld <a href=schrijf.php>Klik hier</a> en probeer het nog eens");
139  
140  } elseif (!isset(
$_POST['waar'])) {
141  
142  echo(
"<h2>Gastenboek wo2web</h2><hr>");
143  echo(
"Je moet eerst iets invullen");
144  
145  } else {
146  
147  
$naam=" "$_POST['naam'] . " ";
148  
$email=" "$_POST['mail'] . " ";
149  
$homepage=" "$_POST['site'] . " ";
150  
$bericht=" "$_POST['bericht'] . " ";
151  
152  
$datum=date("d-m-Y");
153  
$tijd=date("H:i");
154  
155  function 
clean($naam$email$homepage$bericht) {
156  
157  
$naam=strip_tags($naam);
158  
$email=strip_tags($email);
159  
$homepage=strip_tags($homepage);
160  
$bericht=strip_tags($bericht);
161  
162  
$naam=htmlspecialchars($naam);
163  
$email=htmlspecialchars($email);
164  
$homepage=htmlspecialchars($homepage);
165  
$bericht=htmlspecialchars($bericht);
166  
167  return 
$naam;
168  return 
$email;
169  return 
$homepage;
170  return 
$bericht
171  
172  }
173  
174  
clean ($naam$email$homepage$bericht);
175  
176  
$file fopen ("gegevens.dat","a");           
177  
fputs ($file,"
178  <table width=60% cellpadding=0 cellspacing=0 border=0 bordercolor=#14a139>
179  <tr border=1 bordercolor=#14a139><td bgcolor=#14a139>&nbsp</td></tr>
180  <tr border=1 bordercolor=#14a139><td>
$datum    $tijd</td></tr>
181  <tr border=1 bordercolor=#14a139><td>Naam: 
$naam</td></tr>
182  <tr border=1 bordercolor=#14a139><td>Email: 
$email</td></tr>
183  <tr border=1 bordercolor=#14a139><td>Homepage: 
$homepage</td></tr>
184  <tr border=1 bordercolor=#14a139><td>Bericht: 
$bericht</td></tr>
185  "
);
186    
187  
fclose($file);
188  
189  }
190  
191  
?>
192  

193  </head>
194  
195  <body onLoad="tijd()" text="black" link="#990000" alink="#990000" vlink="#990000">
196  
197  
198  
199  </body>
200  
201  </html>
 pointer2 Actieve topics
Ga naar forum
     Nieuws
     Toplist
     Contact
     Forum
     Links

 Copyright ® Design-web.nl 2003-2019