Pointer1 Login


 SPONSOR


Blueyellow hosting


 LINK PARTNERS
Gastenboek gepost door Ide op 08-06-2004
Omschrijving: hier hoort een beschrijving te staan van het script
Cijfer: 5.73
Geef zelf een cijfer:

Het script
0   Dit keer een gastenboek dat werkt met mysql. Bevat een beveiligde verwijder-functie voor de webmaster met sessies.
1  
2  Mysql-tabel:
3  
4  CREATE TABLE ngb (
5  'id' int not null auto_increment primary key,
6  'naam' varchar (20) not null,
7  'email' varchar (20),
8  'datum' datetime,
9  'bericht' text);
10  
11  ---gastenboek_lees.php---
12  
13  <?php
14  
15  $host
="localhost";
16  
$dbnaam="bc_php";
17  
$fout "FOUT: openen database mislukt";
18  
19  
$db=mysql_connect($host$username$password);
20  
mysql_select_db($dbnaam$db) or die($fout);
21   
22  
$query="SELECT * FROM ngb ORDER BY datum DESC LIMIT 10";
23  
$result=mysql_query($query) or die ("FOUT: " mysql_error());
24  
25  
?>
26  

27  <html>
28  <head>
29  <title>Gastenboek wo2web</title>
30  
31  <style type="text/css">
32  
33  #tabel{
34  border-width:1;
35  border-style:solid;
36  border-color:#000000;
37  cursor:default;
38  text-decoration:none;
39  }
40  
41  </style>
42  
43  </head>
44  
45  <body bgcolor="#808080" link="#000000" vlink="#000000" alink="#000000">
46  
47  <font face="Verdana">
48  
49  <center>
50  
51  
52  <u>Gastenboek</u><br><br>
53  
54  
55  <a href="maak.php">Een bericht in het gastenboek schrijven</a> | <a href="login.php">Verwijder een bericht</a>
56  <hr><br>
57  
58  <?php
59  
60  
while (list($id$naam$email$datum$bericht) = mysql_fetch_row($result)){
61      echo(
"
62  <table id=tabel border=0 width=50%><tr><td width=25% height=26><a href=\"mailto:
$email\">$naam</font></a></td><td width=25%> 
63  <p align=\"right\">
$datum</p></td></tr>
64  <tr><td width=316 height=26 colspan=2>Bericht: 
$bericht</td></tr></table><br>
65  "
);
66  
67  }
68  
69  
70  
mysql_close($db);
71  
72  
?>
73  

74  </center>
75  
76  </font>
77  
78  </body>
79  </html>
80  
81  ---maak.php---
82  
83  <html>
84  
85  <head>
86  <title>Teken ons gastenboek</title>
87  </head>
88  
89  
90  <body bgcolor="#808080" text="#000000" link="#000000" vlink="#000000" alink="#000000">
91  
92  <center>
93  
94  <font face="Verdana">
95  
96  <h2>Teken ons gastenboek!</h2>
97  
98  <a href="gastenboek_lees.php">Bekijk alle berichten in het gastenboek</a>
99  <hr>
100  
101  <form name="form1" method="post" action="gastenboek_schrijf.php">
102  
103  
104  Naam:<br>
105  <input type="text" name="naam" size="30"><br><br>
106  
107  Email:<br>
108  <input type="text" name="email" size="30"><br><br>
109  
110  Bericht:<br>
111  <textarea name="bericht" rows="5" cols="30"></textarea><br><br>
112  
113  <input type="hidden" name="datum" value="<?php echo(date("Y-m-d H:i:s")); ?>">
114  
115  <input type="submit" name="Submit" value="Verzenden">
116  <input name="reset" type="reset" id="reset" value="Leegmaken">
117  
118  </form>
119  
120  </font>
121  
122  </center>
123  
124  </body>
125  
126  </html>
127  
128  ---gastenboek_schrijf.php---
129  
130  <?php
131  
132  $host
="localhost";
133  
$dbnaam="bc_php";
134  
135  
$db=mysql_connect($host) or die (mysql_error());
136  
mysql_select_db($dbnaam$db) or die (mysql_error());
137  
138  if (!isset(
$_POST['Submit']) || empty($_POST['naam']) || empty($_POST['bericht'])) {
139  
140      echo(
"Je hebt je naam of bericht niet ingevuld.<br> <a href=maak.php>Klik hier</a> om het nog eens te proberen of <br>
141  <a href=gastenboek_lees.php>Klik hier om terug te gaan naar de berichten</a>"
);
142  
143  
144  } else {
145  
146  
$naam=" " $_POST['naam'] . " ";
147  
$email=" " $_POST['email'] . " ";
148  
$bericht=" " $_POST['bericht'] . " ";
149  
150  
151  function 
clean() {
152  
153  
strip_tags($naam);
154  
strip_tags($email);
155  
strip_tags($bericht);
156  
157  
htmlspecialchars($naam);
158  
htmlspecialchars($email);
159  
htmlspecialchars($bericht);
160  
161  return(
$naam);
162  return(
$email);
163  return(
$bericht);
164  
165  }
166  
167  
clean();
168  
169      
$query="INSERT INTO ngb (naam, email, bericht, datum) ";
170      
$query .= "VALUES ('"// let op positie van de enkele aanhalingstekens 
171      
$query .= $_POST["naam"] ."', '" ;
172      
$query .= $_POST["email"] ."', '" ;
173      
$query .= $_POST["bericht"] ."', '";
174      
$query .= $_POST["datum"] . "');" ;
175      
$result mysql_query($query) or die ("FOUT: " mysql_error());
176  }
177  
?>
178  
<html>
179  
180  <head>
181  <title>Een bijdrage aan het gastenboek invoegen</title>
182  
183  <script language="javascript">
184  function tijd() 
185  
186  setTimeout("lees()", 2000) 
187  
188  function lees() 
189  
190  document.location=("gastenboek_lees.php")
191  
192  
193  </script>
194  
195  </head>
196  
197  <body onLoad="javascript:tijd()" bgcolor="#808080" text="#000000" link="#000000" vlink="#000000" alink="#000000">
198  
199  </body>
200  
201  </html>
202  
203  ---login.php---
204  
205  <?php
206  
207  session_start
();
208  
209  if (
$_POST['wachtwoord'] == cogito){
210  
211  
$wachtwoord=$_POST['wachtwoord'];
212  
session_register("wachtwoord");
213  
header("Location: verwijder.php");
214  
215  }
216  
217  
?>
218  
<html>
219  <head>
220      <title>Inloggen</title>
221  </head>
222  
223  <body bgcolor="#808080" link="#000000" vlink="#000000" alink="#000000">
224  
225  <font face="Verdana">
226  
227  <h2>Inloggen:</h2>
228  
229  <a href=gastenboek_lees.php>Terug</a>
230  <hr>
231  
232  <form name="form1" method="post" action="<?php echo($_SERVER["PHP_SELF"]);?>">
233  
234  wachtwoord: <input name="wachtwoord" type="password"><br>
235  
236  <input type="submit" name="Submit" value="Inloggen">
237  
238  </form>
239  </body>
240  </html>
241  
242  ---logout.php---
243  
244  <?php 
245  session_start
();
246  
session_unset(); // alle variabelen vrijgeven
247  
session_destroy(); // sessie afsluiten
248  
?>
249  
<html>
250  <head>
251  <title>Uitloggen</title>
252  
253  </head>
254  
255  <body bgcolor="#808080" link="#000000" vlink="#000000" alink="#000000">
256  <h2>Uitloggen</h2>
257  <hr>
258  U bent nu uitgelogd. <br>
259  U kunt hier eventueel opnieuw <a href="login.php">inloggen</a>.<br>
260  U kunt <a href=gastenboek_lees.php>hier</a> terug gaan naar het gastenboek.
261  </body>
262  </html>
263  
264  ---verwijder.php---
265  
266  <?php
267  
268  session_start
();
269  
270  
$host="localhost";
271  
$dbnaam="bc_php";
272  
$fout "FOUT: openen database mislukt";
273  
274  
$db=mysql_connect($host$username$password);
275  
mysql_select_db($dbnaam$db) or die($fout);
276   
277  
$query="SELECT * FROM ngb ORDER BY datum DESC";
278  
$result=mysql_query($query) or die ("FOUT: " mysql_error());
279  
280  
?>
281  

282  <html>
283  <head>
284  <title>Gastenboek wo2web</title>
285  
286  <style type="text/css">
287  
288  #tabel{
289  border-width:1;
290  border-style:solid;
291  border-color:#000000;
292  cursor:default;
293  text-decoration:none;
294  }
295  
296  </style>
297  
298  </head>
299  
300  <body bgcolor="#808080" link="#000000" vlink="#000000" alink="#000000">
301  
302  <?php
303  
304  
if (!isset($_SESSION["wachtwoord"])){
305  
306  
$tekst="U bent nog niet ingelogd <a href=login.php>Klik Hier</a>";
307  echo(
$tekst);
308  
309  }else{
?>
310  

311  <font face="Verdana">
312  
313  <center>
314  
315  
316  <u>Gastenboek</u><br><br>
317  
318  <a href=logout.php>Uitloggen</a>
319  <hr><br>
320  
321  <?php
322  
323  
while (list($id$naam$email$datum$bericht) = mysql_fetch_row($result)){
324      echo(
"
325  <table id=tabel border=0 width=50%><tr><td width=25% height=26><a href=\"mailto:
$email\">$naam</font></a></td><td width=25%> 
326  <p align=\"right\">
$datum <a href=verwijder_bericht.php?id=$id>Verwijder</a></p></td></tr>
327  <tr><td width=316 height=26 colspan=2>Bericht: 
$bericht</td></tr></table><br>
328  "
);
329  
330  }
331  
332  
333  
mysql_close($db);
334  
335  
?>
336  

337  </center>
338  
339  </font>
340  
341  </body>
342  
343  </html>
344  
345  <?php
346  
347  
}
348  
349  
?>
350  

351  ---verwijder_bericht.php---
352  
353  <?php
354  
355  session_start
();
356  
357  
$db=mysql_connect("localhost");
358  
359  
mysql_select_db("bc_php"$db)
360   or die (
"FOUT: openen database mislukt");
361  
362  
363  if(isset(
$_POST['bevestiging'])) {
364  
$query="DELETE FROM ngb WHERE id='" .$_POST['id'] ."'";
365  
$result=mysql_query($query) or die ("FOUT");
366  
367  if(
$result) {
368  
369  echo(
"<body bgcolor=#808080 link=#000000 vlink=#000000 alink=#000000>");
370  echo(
"Bericht nummer " .$_POST['id'] . " is verwijderd
"
);
371  echo(
"<a href=verwijder.php>Terug naar het overzicht</a>");
372  }
373  
374  } else {
375  
376  
$query="SELECT * FROM ngb WHERE id='" .$_GET['id'] ."'";
377  
$result=mysql_query($query) or die ("FOUT: " .mysql_error());
378  
379  
?>
380  

381  <html>
382  
383  <head>
384   <title>Verwijderen?</title>
385  
386  <style type="text/css">
387  
388  #tabel{
389  border-width:1;
390  border-style:solid;
391  cursor:default;
392  }
393  
394  </style>
395  
396  </head>
397  
398  <body bgcolor="#808080" link="#000000" vlink="#000000" alink="#000000">
399  
400  <?php
401  
402  
if (!isset($_SESSION["wachtwoord"])){
403  
404  
$tekst="U bent nog niet ingelogd <a href=login.php>Klik Hier</a>";
405  echo(
$tekst);
406  
407  }else{
?>
408  

409  <h2>Wilt u dit bericht verwijderen?</h2>
410  
411  <?php
412  
413  
while(list($id$naam$email$datum$bericht) =
414  
mysql_fetch_row($result)) {
415  echo(
"<table id=tabel border=0 width=50% bordercolor=black><tr><td width=25% height=26><a href=\"mailto:$email\">$naam</font></a></td><td width=25%><p align=\"right\">$datum</p></td></tr>
416  <tr><td width=316 height=26 colspan=2>Bericht: 
$bericht</td></tr></table><hr>");
417  
418  
?>
419  

420  <form action="<?php echo($_SERVER['PHP_SELF']);?>" method="post">
421  
422  <input type="hidden" name="bevestiging" value="1">
423  <input type="hidden" name="id" value="<?php echo($_GET['id']); ?>">
424  <input type="submit" value="Verwijderen">
425  <input type="button" value="Terug" onClick="javascript:history.back();">
426  
427  </form>
428  
429  <?php
430  
431  
}
432  
433  }
434  
435  }
436  
437  
?>
438  
 pointer2 Actieve topics
Ga naar forum
     Nieuws
     Toplist
     Contact
     Forum
     Links

 Copyright ® Design-web.nl 2003-2019