Pointer1 Login


 SPONSOR


Blueyellow hosting


 LINK PARTNERS
Gastenboek gepost door Ide op 08-06-2004
Omschrijving: hier hoort een beschrijving te staan van het script
Cijfer: 5.65
Geef zelf een cijfer:

Het script
//simpel gastenboek dat werkt met 
//$_POST en een .dat bestand

---lees.php---

<html>

<head>
<title>Gastenboek</title>
</head>

<body text="black" link="#990000" alink="#990000" vlink="#990000"> 

<center>

<h2>Gastenboek</h2>

<table width="60%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

<tr><td bgcolor="#14a139" valign="middle"><b><font color="white"><a href="schrijf.php">Klik Hier</a> om het gastenboek te tekenen</b></td></tr>

<?php

echo("<center>");

include(
"gegevens.dat");

?>

<tr border=1 bordercolor=#14a139><td bgcolor=#14a139>&nbsp</td></tr>    

</body>

</html>

---schrijf.php---

<html>

<head>
<title>Gastenboek</title>
</head>

<body text="black" link="#990000" alink="#990000" vlink="#990000">

<center>

<h2>Gastenboek Erasmiaans</h2>

<a href="lees.php">Bekijk de berichten</a>

<form name="gastenboek" method="post" action="doorstuur.php">

<table width"60%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" bordercolor="#14a139">

   <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td width="28%"> 
                  <div align="right"><font face="verdana" size="2">*Naam 
                    : </font></div>
                </td>
                <td width="72%"> 
                  <input type="text" name="naam" size="30" maxlength="70">
                </td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td width="28%"> 
                  <div align="right"><font face="verdana" size="2">Email 
                    : </font></div>
                </td>
                <td width="72%"> 
                  <input type="text" name="mail" size="30" maxlength="100">
                </td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td width="28%"> 
                  <div align="right"><font face="verdana" size="2">Homepage 
                    : </font></div>
            <td width="72%"> 
                  <input type="text" name="site" size="30" maxlength="100">
                </td>
              </tr>
<input type="hidden" name="waar">
<tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td valign="top" width="28%"> 
                  <div align="right"><font face="verdana" size="2">*Bericht 
                    : </font></div>
                </td>
                <td width="72%"> 
                  <textarea name="bericht" cols="40" rows="7" wrap="VIRTUAL"></textarea><BR><font size=1 FACE="verdana">* Verplicht om in te vullen</font>
                </td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="2"> 
                  <div align="center"><font face="verdana" size="3"> 
                    <font size="2">
                    <input type="submit" name=submit value="Toevoegen">
                    <input type="reset" value="Invoer wissen">
                    <input type="button" value="Terug" onClick="javascript:history.back">
                    </font></font></div>
                </td>
              </tr>

</table>

</form>

</center>

</body>

</html>

---doorstuur.php---

<html>

<head>
<title>Gastenboek</title>

<script language="javascript">

function tijd() 

setTimeout("lees()", 2000) 

function lees() 

document.location=("lees.php")


</script>


<?php

if(empty($_POST['naam']) || empty($_POST['bericht'])) {

    echo(
"<h2>Gastenboek</h2><hr>");
    echo(
"Je hebt je naam of bericht niet ingevuld <a href=schrijf.php>Klik hier</a> en probeer het nog eens");

} elseif (!isset(
$_POST['waar'])) {

echo(
"<h2>Gastenboek wo2web</h2><hr>");
echo(
"Je moet eerst iets invullen");

} else {

$naam=" "$_POST['naam'] . " ";
$email=" "$_POST['mail'] . " ";
$homepage=" "$_POST['site'] . " ";
$bericht=" "$_POST['bericht'] . " ";

$datum=date("d-m-Y");
$tijd=date("H:i");

function 
clean($naam$email$homepage$bericht) {

$naam=strip_tags($naam);
$email=strip_tags($email);
$homepage=strip_tags($homepage);
$bericht=strip_tags($bericht);

$naam=htmlspecialchars($naam);
$email=htmlspecialchars($email);
$homepage=htmlspecialchars($homepage);
$bericht=htmlspecialchars($bericht);

return 
$naam;
return 
$email;
return 
$homepage;
return 
$bericht

}

clean ($naam$email$homepage$bericht);

$file fopen ("gegevens.dat","a");           
fputs ($file,"
<table width=60% cellpadding=0 cellspacing=0 border=0 bordercolor=#14a139>
<tr border=1 bordercolor=#14a139><td bgcolor=#14a139>&nbsp</td></tr>
<tr border=1 bordercolor=#14a139><td>
$datum    $tijd</td></tr>
<tr border=1 bordercolor=#14a139><td>Naam: 
$naam</td></tr>
<tr border=1 bordercolor=#14a139><td>Email: 
$email</td></tr>
<tr border=1 bordercolor=#14a139><td>Homepage: 
$homepage</td></tr>
<tr border=1 bordercolor=#14a139><td>Bericht: 
$bericht</td></tr>
"
);
  
fclose($file);

}

?>

</head>

<body onLoad="tijd()" text="black" link="#990000" alink="#990000" vlink="#990000"></body>

</html>
 pointer2 Actieve topics
Ga naar forum
     Nieuws
     Toplist
     Contact
     Forum
     Links

 Copyright ® Design-web.nl 2003-2018